Friluftsliv och hälsa är idag två väldigt aktuella och viktiga ämnen. Eftersom det på senaste tiden varit mycket begränsat att resa så har friluftsliv på hemmaplan blivit alltmer populärt. Kraven på utrustning kan variera men några områden som alltid är aktuella att tillfredsställa är funktion, säkerhet och hälsa. Dessa behov tillgodoser vi och lite till.

Positiva hälsoeffekter

Att vistas i naturen och känna en starkare koppling till den kan enligt forskning få oss att känna större livskraft, vilket i slutändan gör att vi känner oss lyckligare. Det är dels fysisk aktivitet som gör oss friskare och starkare i kroppen, men även minskad stress och ökad kognitiv förmåga som bidrar till det goda rykte och de positiva hälsoeffekter friluftslivet kan stoltsera med.

Rätt utrustning

För att frilufts vistelsen ska bli behaglig och minnesvärd är det viktigt att ha med rätt utrustning för rätt äventyr. Det finns flera olika saker att tänka på när en vistelse i naturen ska planers som till exempel väder, klimat, årstid, geografisk placering, sovplats, matplats med mera. Online är det möjligt att hitta allt du behöver veta om friluftsliv innan du ger dig ut. Köp det du behöver och få en härlig och lyckad friluftsdag i naturen.